Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Here we have a cleaning service with a vast amount of experience.
our speciality is cleaning homes and offices in and around wales.
we also clean cabin compounds.
Rhif Cofrestru Cwmni
9 june 2023
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Valley and vale cleaning service Ltd
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

105 Heol Trelai
Heol Trelai
CARDIFF
cf55le
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
Facebbok/watsapp
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau Rheoli Preswyl

Math o Sector
Gwasanaethau Rheoli Preswyl
Is-sectorau / Adrannau
Glanhau