Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Sign and print manufacturers, industrial engravers and manufacturers of PPE Face Shields
Rhif Cofrestru Cwmni
01608676
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Abertawe

Enw cyswllt
Mr Richard Dawson
Swydd y person cyswllt
Company Director
Cyfeiriad

Players Industrial Estate
Unit 4
Swansea
SA6 5BQ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07970402771
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£500k-£1m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

Math o Sector
Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch