Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Gwasanaeth tacsi
Rhif Cofrestru Cwmni
Vantage taxi
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
0
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Gwynedd

Enw cyswllt
Paul Anthony Jones
Swydd y person cyswllt
owner
Cyfeiriad

55
Glan Seiont
Caernarfon
LL552DX
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07379501112
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Trafnidiaeth

Math o Sector
Trafnidiaeth