Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We’re Vanzone, the van sales experts. Our mission is to do van sales differently – sharing our expertise so that you get the van that your business needs.

We are industry experts in Van Leasing helping new businesses source vehicles for their business.
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Bro Morgannwg

Enw cyswllt
Sales
Swydd y person cyswllt
Sales
Cyfeiriad

Vanzone 37-39
Holton Road
Barry
CF63 4HB
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02922 678 010
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£500k-£1m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Amrywiol

Math o Sector
Amrywiol
Is-sectorau / Adrannau
Gwerthu ceir ail-law