Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Viridian Consultants supports the nuclear industry
through R&D, consultancy and training. It develops tools
for sampling and in-situ measurement, for plant and
waste characterisation on nuclear sites in the UK and North America.
Rhif Cofrestru Cwmni
9234867
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Ddinbych

Enw cyswllt
Susan Parry
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Unit 17, Tyn Llidiart Industrial Estate, Corwen, Wales, LL21 9RR
Denbighshire
LL21 9RR
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
7753767781
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector
Ynni a’r Amgylchedd

Lleoliad y Gangen  - Sir Ddinbych

Enw cyswllt
Kym Jarvis
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Unit 17
Ty'n Llidiart Industrial Estate
Corwen
LL21 9RR
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07764 943397
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Ymchwil a Datblygu
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector
Ynni a’r Amgylchedd
Is-sectorau / Adrannau
Ynni niwclear