Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We are an online student visa services resource. We provide the latest news and information surrounding International Student Visa applications.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Conwy

Enw cyswllt
Frank Jones
Swydd y person cyswllt
Website Owner
Cyfeiriad

3rd Floor Office
6
Llandudno
LL30 1AB
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01492 871463
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Busnes a gynorthwyir neu Raglen Gyflogaeth a Gynorthwyir

Gwasanaethau diogelwch

Math o Sector
Gwasanaethau diogelwch
Is-sectorau / Adrannau
Addysg uwch
Lefel gradd gyntaf
Lefel ôl-radd