Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Specialist Motor dealer for Land Rover & Range Rover vehicles & parts
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Torfaen

Enw cyswllt
Iain McKee
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Polo Grounds
New Inn
Pontypool
NP4 0SU
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07446304239
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Trafnidiaeth

Math o Sector
Trafnidiaeth