Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Ymarferydd Ansolfedd yn darparu datrysiadau datodiad cwmni, achub busnes a dyled bersonol ar draws Caerdydd, Casnewydd a De Cymru
Rhif Cofrestru Cwmni
09863742
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Christopher Whiteoak
Swydd y person cyswllt
Insolvency Practitioner
Cyfeiriad

Sophia House
28 Cathedral Road
Cardiff
CF11 9LJ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02920 611047
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Company Liquidation, Business Rescue, Personal Debt Advice and Services
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Ymgynghori

Lleoliad y Gangen  - Casnewydd

Enw cyswllt
Christopher Whiteoak
Swydd y person cyswllt
Insolvency Practitioner
Cyfeiriad

Merlin House
Langstone Business Park
Newport
NP18 2HJ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01633 927002
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Gweithrediadau eraill
Insolvency Practitioner
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Ymgynghori