Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Galluogi menywod i lwyddo mewn busnes. O gychwyniadau i fusnesau bach a mawr ac ymhellach, rydym yn hyrwyddo eich llwyddiant trwy ddigwyddiadau, cynhyrchion a gwasanaethau wedi'u teilwra i ateb eich anghenion ar eich taith fusnes, gan eich grymuso i lwyddo!
Rhif Cofrestru Cwmni
GB 14871030
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Bro Morgannwg

Enw cyswllt
Angela De Souza
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Cardiff House
Cardiff Road
Barry
CF62 7JN
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
020 3960 0271
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Menter Gymdeithasol

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Prosesau Busnes