Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Writing Services provides specialist skills to help voluntary and public sector organisations, and small businesses, to share their stories, advocate the value of their work, and bring their brands to life. As well as copywriting, article writing and editing, we specialise in advocacy communications, helping the voluntary and public sector to communicate the outcomes of their work. We also offers marketing services, and a full written communications process. The latter involves working collaboratively with staff at all levels to ensure the brand truly represents the people and personality behind the organisation; developing tone of voice and written style guidelines; and involving staff in representing the brand through stories, photography and more.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Mynwy

Enw cyswllt
Dyfan Wyn Owen
Swydd y person cyswllt
Partner
Cyfeiriad

Rockfield Road
20
Monmouth
NP25 5BA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01600 713758
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Hysbysebu a Marchnata
Cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu
Cerddoriaeth, perfformio a'r celfyddydau gweledol
Addysg ddiwylliannol