Welsh Government

The Abbey Cleaning Service

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

The Abbey Cleaning Service is a commercial cleaning company based in Cardiff. We provide office cleaning services to businesses based in the South Wales area. Established for over 30 years, we offer a reliable and high quality cleaning service at a cost-effective price.

Rhif Cofrestru Cwmni
04455454
Trosiant y busnes
N/A
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad cangen - Cardiff

Enw cyswllt: 
Adrian Harvie
Swydd y person cyswllt: 
Owner
Cyfeiriad: 
Treoda
Dyffryn
St Nicholas
Cardiff
CF5 6SU
Ffôn: 
029 2067 9323
E-bost y person cyswllt: 
enquiries [at] abbeycleaning.com
E-bost y busnes: 
enquiries [at] abbeycleaning.com
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
11-50
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau Rheoli Preswyl

Math o Sector: 
Gwasanaethau Rheoli Preswyl
Is-sectorau / Adrannau: 
Glanhau