Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We provide expert cyber security consulting and manages services for businesses of all sizes.
Rhif Cofrestru Cwmni
06334179
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Castell-nedd Port Talbot

Enw cyswllt
Leyton Price
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

36
Lletty Dafydd, Clyne
Neath
SA11 4BG
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02038827500
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
darparu gwasanaeth
Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth
ymgynghori
diogelwch
hyfforddiant
diogelwch