Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Made to measure glass splashbacks for kitchens and bathrooms. We manufacture and supply colour glass splashbacks, printed glass splashbacks and clear glass splashbacks. Visit our website to place an order in a few simple steps. We deliver right across the UK.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir y Fflint

Enw cyswllt
Tony Roberts
Swydd y person cyswllt
Admin
Cyfeiriad

St. Andrews Business Centre
St. Andrews Park
Mold
CH7 1XB
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01244 956052
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Paentio a gwydro