Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Mae Dragon UAV yn arbenigo mewn darparu gwasanaethau drôn o'r radd flaenaf ledled Cymru, yn arbenigo mewn ffotograffiaeth awyr, arolygu, a fideo. Gyda thechnoleg flaengar a thîm medrus, rydym yn dod â safbwynt newydd i'ch prosiectau, gan sicrhau canlyniadau o ansawdd uchel a boddhad.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Powys

Enw cyswllt
Stu Trigg
Swydd y person cyswllt
Owner / Operator
Cyfeiriad

9
Broad Street
Newtown
SY16 2LU
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07794525432
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Dragon UAV
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Photography, Video, Accurate Surveying, Long-Term Timelapse, Marketing Assistance
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Ffilm, teledu, fideo, radio a ffotograffiaeth