Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Manufacture of spcialist acoustic partition systems
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Dennis Lewis
Swydd y person cyswllt
Managing Director
Cyfeiriad

DRL PARTITIONS LTD
Dafen
Llanelli
SA14 8LQ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01554754510
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu