Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Mae Dulas yn gwmni Cymreig sy’n arbenigo mewn ynni adnewyddadwy, gyda dros 40 mlynedd o brofiad yn gweithgynhyrchu oergelloedd solar i'w defnyddio mewn lleoliadau oddi ar y grid ledled y byd. Fe wnaethom arloesi’r dechnoleg hon yn yr 1980au ac rydym bellach yn un o brif gyflenwyr offer cadwyn oer brechlyn yn y byd. Ein cenhadaeth yw helpu i sicrhau bod brechlynnau ar gael i bob plentyn ac oedolyn, ni waeth pa mor anghysbell yw eu lleoliadau.

Dulas yw’r unig wneuthurwr o oergelloedd brechlyn achrededig WHO PQS yn y DU ac rydym yn gweithio ochr yn ochr â’r Cenhedloedd Unedig ac INGOs eraill i gefnogi prosiectau imiwneiddio ledled y byd gyda’n hystod o oergelloedd Solar Direct Drive (SDD).
Rhif Cofrestru Cwmni
1629011
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
51-249
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Powys

Enw cyswllt
Catherine McLennan
Swydd y person cyswllt
Commercial Lead
Cyfeiriad

Dyfi Eco Park
Machynlleth, Wales, SY20 8AX
Powys
SY20 8AX
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07833 297 920
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
51-249
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Renewable Energy Consultancy
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Cwmni cydweithredol

Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

Math o Sector
Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

Gwyddorau Bywyd

Math o Sector
Gwyddorau Bywyd
Is-sectorau / Adrannau
Tech. Fedd. - Technolegau Cymorth