Welsh Government

Games 99

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

We are an online and offline retailer of specialist video games. From PC, Console to mobile device games, we cover them all. From rare and interesting items to the latest games such as FIFA 2020, we cater for everyone.

Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Llandudno

Enw cyswllt: 
Jane Frodsham
Swydd y person cyswllt: 
Owner
Cyfeiriad: 
Media Suite 3
6 Vaughan Street
Llandudno
LL30 1AB
Ffôn: 
01492 871463
E-bost y person cyswllt: 
jane [at] games99.co.uk
E-bost y busnes: 
sales [at] games99.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Asiant/Dosbarthwr
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill: 
Retail Outlet
Offer allweddol a galluoedd: 
Video Console Equipment
Ydych chi'n allforio?: 
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector: 
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau: 
Technoleg Gwybodaeth ac adnoddau clyweled
Adwerthu, hurio ac atgyweirio arbenigol