Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Art Gallery & Lifestyle Stores in Beaumaris and Rhosneigr on the Isle of Anglesey
Rhif Cofrestru Cwmni
06405665
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
11-50
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Ynys Môn

Enw cyswllt
Sean McArdell
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

Janet Bell Art Ltd, 11
Church Street
Beaumaris
LL58 8AB
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01248810043
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£500k-£1m
Gweithrediadau eraill
Retail, wholesale and artist led product design and development
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau
Celf a chrefft