Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Small, eco-conscious, independent optician practice with branches in Pentwyn and Llanishen, Cardiff. Owned and run by Clare Pearce (the current Optometrist of the Year) and Francesca Blackmore.
Rhif Cofrestru Cwmni
07992538
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Francesca Blackmore
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Pearce & Blackmore Opticians,
Church School House, 2 Heol Hir, Llanishen
Llanishen
CF14 5AE
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02920754314
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gofal iechyd a therapi cyflenwol

Math o Sector
Gofal iechyd a therapi cyflenwol

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Francesca Blackmore
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Pearce & Blackmore Opticians
Pentwyn Drive
Pentwyn
CF23 7SD
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02920549563
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gofal iechyd a therapi cyflenwol

Math o Sector
Gofal iechyd a therapi cyflenwol
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau gofal llygaid