Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Plasterers South Wales specialise external machine applied Render & all aspects of Plastering. With 35 years experience in the business we have a team of the best professional plasterers who take pride in the finish to any project. Free quotations available on request.
Rhif Cofrestru Cwmni
11977126
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Rhondda Cynon Taf

Enw cyswllt
Darren Jones
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

12
Cwrt Gellifaelog
Tonypandy
CF40 1DX
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07973451168
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Math arall o gorff trydydd sector

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Plastro

Lleoliad y Gangen  - Abertawe

Enw cyswllt
Darren Jones
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

33 South Quay
Swansea
SA1 8AH
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07973451168
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Math arall o gorff trydydd sector

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Plastro