Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Management Consultancy, providing specialist advice to businesses in the fields of Quality Management, Health & Safety and Environmental protection. Assisting businesses with implementation of management systems working towards ISO accreditation, Training provision of accredited qualifications & Project Management.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Ddinbych

Enw cyswllt
Stuart Baldwin
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

East Parade
60
Rhyl
LL18 3AP
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01745 299309
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Prosesau Gwybodaeth
Gwasanaethau Prosesau Busnes
Ymgynghori
Systemau a gwasanaethau ansawdd rheoli