Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
The Star Bunkhouse is an independent hostel situated within Bannau Brycheiniog National Park. Guided walks are offered by qualified Mountain Leaders.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Powys

Enw cyswllt
Emma Harrison
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

The Star Bunkhouse
Bwlch
Brecon
LD3 7RQ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01874 730080
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Twristiaeth

Math o Sector
Twristiaeth
Is-sectorau / Adrannau
Gweithredwr Llety
Llety hostel (a math o hostel)