Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Manufacturer and stockist of butterfly valves, including rubber lined, PTFE lined, Double Offset, Triple Offset and specials.
Rhif Cofrestru Cwmni
2068216
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Casnewydd

Enw cyswllt
Clive Johns
Swydd y person cyswllt
Business Development Director
Cyfeiriad

Clearwater Rd
Queensway Meadows Industrial Estate
Newport
NP19 4ST
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01633 274707
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Gweithrediadau eraill
Japan, Batam, China
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector
Ynni a’r Amgylchedd