Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Valley Power Contractors provide excellent Electrical, plumbing, building, maintenance and all renewable systems, like Ev chargers, solar and heat pump services to a wide range of commercial, industrial, new build and private clients.

We are proud to have achieved accreditation from Chas and NICEIC two highly esteemed schemes.

This has resulted in successful relationships with well know names such as Evolve, Melins homes. Our work on high profile projects is run according to ISO 9001 2015 best practices and we offer a client portal to make documentation easier to control.

We are based just outside Cardiff and provide services and expertise all over Wales & the rest of the UK.
Rhif Cofrestru Cwmni
13586089
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Caerffili

Enw cyswllt
Lewys Prosser
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Valley Power Ltd, Unit 1b, Silver Birch Court
The Lawns Industrial Estate, Rhymney
Tredegar
NP22 5QB
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01495825270
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£500k-£1m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Trefniant Cydfuddiannol

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Electrical installation