Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Wedi'i Greu yng Nghymru, Modrwyau Priodas wedi'u Gwneud â Llaw

Yn fwy na gemwaith yn unig, mae ein modrwyau priodas yn weithiau celf wedi'u gwneud â llaw, pob un yn unigryw ac wedi'u cynllunio ar eich cyfer chi yn unig. O fandiau cain i ddatganiadau beiddgar, rydym yn cynnig amrywiaeth o arddulliau i ategu eich stori garu yn berffaith.

Aur Cynaliadwy: Metelau Gwerthfawr wedi'u Hailgylchu

Rydym yn credu mewn dathlu cariad gydag ymrwymiad i'r blaned. Mae ein holl fodrwyau priodas aur ac arian wedi'u gwneud o fetelau gwerthfawr wedi'u hailgylchu 100%, wedi'u cyrchu'n foesegol ac wedi'u mireinio yn y DU. Mae hyn yn sicrhau deunyddiau o'r ansawdd uchaf tra'n lleihau effaith amgylcheddol. Mae pob darn gorffenedig wedi'i ddilysnodi gan y Dilysnod Prydeinig i warantu ei burdeb.

Addasu i Dal Eich Cariad

Peidiwch â gweld dyluniad sy'n siarad yn berffaith â'ch cariad? Rydym hefyd yn arbenigo mewn creu modrwyau priodas wedi'u teilwra. Rhannwch eich gweledigaeth, a byddwn yn dod â'ch modrwy breuddwyd yn fyw, wedi'i theilwra i'ch dyluniad dewisol, lled, a phwysau carat.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Rhondda Cynon Taf

Enw cyswllt
Stephen Cichocki
Swydd y person cyswllt
Jeweller
Cyfeiriad

Welsh Hills Works
Jenkin Street
Porth
CF39 9PP
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07519755670
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu