Bwyd, Ffermio a Choedwigaeth

Bwyd

Rydym yn cefnogi cynhyrchwyr a phroseswyr bwyd a diod sydd wedi eu lleoli yng Nghymru.  Mae ein cymorth yn cynnwys y canlynol:

I gael gwybod mwy ewch i'n gwefan Bwyd a Diod Cymru

Ffermio a Choedwigaeth

Mae Cyswllt Ffermio yn darparu pecyn o gymorth i'r sectorau amaeth a choedwigaeth yng Nghymru i ddatblygu eu busnesau. Rydym yn cefnogi'r diwydiant drwy:

  • weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth
  • cyngor arbenigol
  • hyfforddiant a chymorth arloesi 

I gael gwybod mwy ewch i'n gwefan Cyswllt Ffermio

Gallwch hefyd ymweld a gwefan Gwlad am ragor o wybodaeth am fwyd a ffermio yng Nghymru

 

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813