BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Croeso i Busnes Cymru

Gwybodaeth, arweiniad a chymorth i fusnesau yng Nghymru.

Pynciau a chyfarwyddyd

Allforio, Digwyddiadau, UE
Diwydiant bwyd, diod, cynnyrch o Gymru
Sgiliau, Hyfforddiant, Recriwtio
Ariannu, Grantiau, Cyllid
Coronafeirws, Gwybodaeth, Cyllid
Yr Amgylchedd, Cymuned, Gweithle
Dechrau Busnes, Cynllun Busnes, Cyllid
Sgrin, ffilm, cynhyrchu
Ffermio, Busnes-amaeth, Coedwigaeth
Cyfathrebu, TG, meddalwedd
Twf, Adeiladau a Thendro
Cymru, busnes twristiaeth, graddio
Cymru a'r Môr, amgylchedd morol, pysgodfeydd
Technoleg Feddygol, Arloesi, Cynhyrchion fferyllol

Gwasanaethau arbenigol

Mae’n cynnwys is-safleoedd gwasanaethau Busnes Cymru ac is-safleoedd perthnasol eraill Llywodraeth Cymru.
32
Gwasanaethau arbenigol gan gynnwys:

Gweler pob gwasanaeth


Newyddion

Bydd ail rownd Cronfa Refeniw Cerddoriaeth Cymru Greadigol 2 yn agor ddydd Llun 24 Mehefin 2024.
Mae Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig wedi dynodi 27 Mehefin yn ‘Ddiwrnod Microfusnesau a Busnesau Bach a Chanolig’.
Mae Make UK bellach yn derbyn enwebiadau ar gyfer Gwobrau Gweithgynhyrchu 2024. Dyma’ch cyfle i roi sylw i lwyddiannau eich busnes a’ch prentisiaid.
Mae Llywodraeth Cymru yn dathlu dyblu nifer y busnesau sy'n eiddo i weithwyr yng Nghymru - gan gynnwys melin wlân uchel ei pharch - bron i ddwy flynedd yn gynt na'r di
Gweld pob newyddion

Digwyddiadau

Bydd y cwrs hwn yn galluogi'r rhai sy'n gweithio ym...
Bydd y gweminar hwn yn eich helpu i ddeall beth...
Gwerth Cymdeithasol (Gweithdy 2 o 3)  Mwyhau...
Bydd Busnes Cymru yn cyflwyno gweminar tendro penodol...
Gweld pob digwyddiad

Gwasaneth Cymorth Busnes Ar-lein

Mae BOSS yma i'ch helpu chi a'ch busnes drwy gyrsiau dysgu ar-lein. Datblygwch eich busnes gyda BOSS!

Cyrsiau BOSS poblogaidd

Beth yw’r 4 math o eiddo deallusol, a pham eu bod yn bwysig i chi a’ch busnes.
Mi all seibrddiogelwch fod yn hawdd. Dysgwch pa gamau y gallwch eu cymryd i gadw eich hun yn ddiogel ar-lein, heddiw! Yna rhowch yr wybodaeth honno ar waith gyda phrawf o enghreifftiau ymarferol.
Dysgu am bwysigrwydd creu copïau wrth gefn o ddata eich sefydliad a sut i ddiogelu rhag maleiswedd a gwe-rwydo. A sut i gadw eich dyfeisiadau’n ddiogel drwy greu cyfrineiriau cryf.
Beth yw Llywodraethu a pam ei fod yn bwysig i’ch busnes? A beth yn union ddylai Cyfarwyddwyr ei wneud? Dyma’r cwrs i gael yr ateb.
Gweld holl gyrsiau BOSS

Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein

Mae BOSS yma i'ch helpu chi a'ch busnes i ddatblygu drwy ddysgu ar-lein

Beth yw BOSS?

Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.