Gwasanaethau a chymorth arbenigol

Rheoli Busnes a Chysylltiadau yn Gyffredinol Gwybodaeth
 • llyfrgell o ddeunydd busnes perthnasol
 • taflenni ffeithiau a thempledi 
 • cyfleoedd am gyllid
   

Mentora

 • rhwydwaith o fentoriaid busnes annibynnol, gwirfoddol 
 • rhywun diduedd i wrando arnoch     
 • cyfle i rannu profiad a thrafod syniadau am sut i dyfu busnes 
   

 

Gweithdai

 • amrywiaeth eang o weithdai am ddim i ddatblygu eich sgiliau busnes, gan gynnwys:
 • cyrsiau ar-lein a gweminarau
 • gweithdai sgiliau busnes hanfodol
 • dosbarthiadau meistr arbenigol

   

Effeithlonrwydd Adnoddau

 • adduned twf gwyrdd -rhan o'r cymorth cynaliadwyedd arbenigol
 • dod o hyd i ffyrdd posibl o leihau costau trwy weithredu effeithlon
 • cydymffurfio â'r gyfraith
 • datblygu Systemau Rheoli Amgylcheddol  
   

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

 • cyngor ar recriwtio – strategaethau, arferion gorau i hybu twf a hyder 
 • ymgysylltu â staff
 • datblygu a gweithredu polisi
 • cydymffurfio â’r gyfraith

Tendro

 • sut i gynllunio a thendro am gontractau sector cyhoeddus a sector preifat 
 • sut i sicrhau bod eich busnes yn ‘Barod i Dendro’ 
 • arweiniad ar e-gaffael 

Masnach Ryngwladol

 • beth mae allforio yn ei olygu i chi?
 • archwilio marchnadoedd newydd y tu allan i Gymru
 • canfod cyfleoedd newydd am fasnach ryngwladol 
   

TGCh a Marchnata Digidol

 • cymorth i ganfod a gweithredu technoleg ddigidol newydd ar gyfer eich busnes 
 • mynediad at ddosbarthiadau meistr ymarferol, canllawiau ar-lein a chyfeirlyfr meddalwedd 
 • cymorth unigol i adolygu gwefan


Y Porth Sgiliau

 • canfod cyfleoedd hyfforddi a datblygu i wella sgiliau staff a chefnogi twf 
 • tynnu sylw at gyfleodd posibl am gyllid