Lleoliad:
Sir Gaerfyrddin
Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£264660.00

Creu lle bwyta yn cynnwys siop goffi, bwyty ac ystafell ddigwyddiadau i wasanaethu ardal Llwybr Arfordir y Mileniwm a gwella'r cyfleusterau sydd ar gael i drigolion lleol a thwristiaid. 

 

PDF icon

 

Mwy o wybodaeth am y prosiect:

Enw:
Camelia Fragiacomo