Lleoliad:
Powys
Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£6200000.00

Wedi’i lleoli yn Nghemaes, ar Ynys Môn, mae’r teulu ifanc lleol yn rhedeg Nant y Frân, fferm laeth. Mae gan y fferm ryw 300 o fuchod Fresia, sy’n cael eu godro yn y ffordd fwyaf cynaliadwy posibl. Mae’r gwartheg yn pori am fwyafrif y flwyddyn ac yn cynhyrchu llaeth o ansawdd da. Er mwyn cynnal y blas naturiol, nid yw’r llaeth yn cael ei homogeneiddio, dim ond ei basteureiddio’n ysgafn.

PDF icon

Mwy o wybodaeth am y prosiect:

Enw:
Rhian Thomas
Email project contact