3Rs: AILOSOD, CYFRIF, AILGYLCHU

Nod y prosiect hwn yw treialu prosiect sy’n darparu cefnogaeth ac adnoddau ar gyfer Canolfannau Cymunedol, Neuaddau Pentref a lleoliadau ‘casglu’ eraill o’r fath sydd wrth wraidd y gymuned i’w galluogi i adlamu o effaith pandemig.

Sicrhau bod y gweithredwyr yn hyderus i ddarparu lle / gofod - wedi'i recordio a'i fesur yn ôl nifer y lleoliadau sy'n agored ac yn egnïol.

Mae defnyddwyr yn hyderus i ddefnyddio'r gofod / lle - wedi'i recordio a'i fesur yn ôl lefelau cyfranogi.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£34,996
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Helen Williams
Rhif Ffôn:
01490340500
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://cadwynclwyd.co.uk

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts