Adolygiad Adeiladau Cymuned Cefn Mawr - Astudiaeth ddichonoldeb

Achos ddichonoldeb i ymchwilio ac ymgynghori gyda'r gymuned ar y gweithgareddau sydd ei hangen gan adeiladau cymunedol lleol a gwneud awgrymiadau ar ddefnydd y dyfodol i Gapel Ebeneser a Neuadd George Edwards

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£10,500
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Helen Williams
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1