Amgueddfeydd Dros dro

Mae hwn yn brosiect mewn partneriaeth gyda Rhwydwaith rhaglen ‘Cyfuno Gwynedd’ i gydlynu amgueddfeydd dros dro mewn ardaloedd di-freintiedig ar draws Gwynedd.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£13,200
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Zoe Pritchard
Rhif Ffôn:
01766 514057
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://www.arloesigwyneddwledig.cymru/en/

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1