Argo Navis- Dilyn y Ser

Yn fras, nod Argo Navis – Dilyn y Sêr, yw -  Anelu at brofi y gall pum ardal ledled yr UE weithio gyda'i gilydd i hyrwyddo Awyr Dywyll ac archwilio marchnadoedd newydd yn y sectorau digidol, gwyddoniaeth a thwristiaeth er budd cymunedol ac economaidd. 

Amcanion y cynllun cyfathrebu:

  • Codi ymwybyddiaeth o brosiect rhyngwladol Argo Navis – Dilyn y Sêr
  • Ymgysylltu â’r cymunedau busnesau a grwpiau i ddenu cyfranogwyr ar gyfer profi angen ir peilot
  • Hyrwyddo manteision cymdeithasol, digidol, gwyddoniaeth a thwrisitaeth mewn gweithio gydai gilydd er bydd yr ardaloedd a’u pobl
  • Hyrwyddo rôl Menter Môn,Utenos Region, Lithuania, Region Grossglockner, Awstria a Gogledd Orllewin Estonia o fewn y prosiect hwn yn lleol ac yn rhyngwladol

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£24,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.3

Cyswllt:

Enw:
Rhian Hughes
Rhif Ffôn:
01766514057
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1