AROS, BWYTA, DO - Peilot Cydweithredu a Chydweithio

Bydd y prosiect hwn yn cyflogi cydlynydd i annog cydweithredu ymhlith busnesau sy'n gweithio yn y sector twristiaeth ac sydd wedi'i leoli yn yr AHNE.

 

Saesneg yn unig

 

Saesneg yn unig

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£16133.00
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.3

Cyswllt:

Enw:
gwyn rowlands
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1