Astudiaeth Ddichonoldeb Adeilad Cymunedol Nantglyn

Hoffai Cyngor Cymuned Nantglyn gynnal astudiaeth ddichonoldeb i edrych yn agosach ar yr hyn yr hoffai ein preswylwyr gael o adeilad / canalbwynt cymunedol ac yna asesu'r opsiynau posibl sydd ar gael inni eu datblygu. 

Bydd yr astudiaeth ddichonoldeb wedi'i chwblhau yn galluogi'r gymuned i wneud cais am gyllid pellach i ddatblygu canlyniadau'r astudiaeth hon.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£10,500
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
helen williams
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1