Astudiaeth ddichonoldeb i ddatblygu uned gyfieithu gymunedol yn y Gogledd ddwyrain (Sir y Fflint, Wrecsam a Dinbych)

Comisiynu adroddiad dichonoldeb a fydd yn ystyried ymarferoldeb modelau busnes amrywiol gyda'r nod o sefydlu cwmni cyfieithu cymunedol yn Sir y Fflint, Wrecsam a Sir Ddinbych.

Bydd y prosiect yn creu adroddiad fydd yn mesur y galw am uned gyfieithu gymunedol yn y Gogledd-ddwyrain gwledig. Bydd yn eu galluogi i nodi cwsmeriaid/buddiolwyr posibl a chreu sylfaen gadarn ar gyfer datblygu menter fasnachol hunangynhaliol a fydd yn bodloni gofynion y gymuned leol.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£4,200
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.3

Cyswllt:

Enw:
Helen Williams
Rhif Ffôn:
01490340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1