Astudiaeth Dichonoldeb ar ddarpariaeth Symudol y Gwasanaeth Ieuenctid

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn wasanaeth sy’n ymrwymo i gefnogi datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgiadol pobl ifanc drwy gymorth arbenigol a darpariaeth mynediad agored, i annog pobl ifanc i wireddu eu potensial yn llawn. Bydd y prosiect hwn yn golygu cynnal gwaith ymchwil i geisio darganfod a fyddai darpariaeth symudol yn ddewis hyfyw o ran rhoi cyfleoedd i bobl ifanc yng Ngheredigion sy’n anos eu cyrraedd ac sydd wedi ymddieithrio.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£6,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Cynal y Cardi
Rhif Ffôn:
01545 572063
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://www.cynnalycardi.org.uk/

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1