Astudiaeth Dichonoldeb Peirianneg Rheilffordd Llangollen

Nod y prosiect hwn yw cynnal astudiaeth ddichonoldeb i edrych ar syniadau arloesol i ehangur gallu peirianneg mewn rheilffordd treftadaeth wledig. 

Bydd yr astudiaeth ddichonoldeb yn asesu sefyllfa bresennol strwythur y rheilffordd ac yn cynnwys adolygiad addas ir pwrpas. Bydd yn anelu at ddeall ac ymchwilior farchnad beirianneg dreftadaeth, ei systemau ai alluoedd presennol i ymateb i ofynion y farchnad a chynhyrchu arfarniad opsiynau syn tynnu sylw at ffyrdd posibl ar gyfer y dyfodol.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£12,600
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
sarah jones
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts