Astudiaeth Dichonolrwydd Gofod ar y Cyd Llangollen 2020

Bydd y prosiect yn bwrw golwg ar ddichonolrwydd, cwmpas ac effaith economaidd Llangollen 2020, prosiect i ddatblygu canol Llangollen, Sir Ddinbych gan ddefnyddio gofod ar y cyd a dulliau dylunio   anghonfensiynol ar dir y cyhoedd. Bydd yn cyflwyno cysyniad o flaenoriaeth gydradd i gerddwyr, beicwyr a cherbydau. Byddem yn mynd ati i wneud hyn drwy ymgynghori helaeth gyda’r gymuned a rhanddeiliaid.

Yn yr hirdymor, ymysg buddion disgwyliedig y prosiect yn Llangollen fydd amgylchedd gwell yng nghanol y dref, gyda llai o lygredd aer a llif traffig gwell, mwy o gerddwyr (trigolion ac ymwelwyr), mwy o ymweliadau ac ymwelwyr yn dychwelyd ac ymwelwyr yn aros yn hirach. Bydd hyn i gyd yn arwain at drosiant uwch i fusnesau a mwy o swyddi / swyddi diogel.   

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£11,730
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Donna Hughes
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://cadwynclwyd.co.uk/
Cyfryngau cymdeithasol:

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1