Astudiaeth Dichonolrwydd i ddatblygu gofal plant cyfrwng Cymraeg yn siroedd y Fflint a Wrecsam

Astudiaeth ddichonoldeb yn edrych i mewn i wasanaeth gofal plant Cymraeg, cyn-ysgol ac oedran ysgol, yn gweithredu i mewn ac allan o dymor. ar gyfer Sir y Fflint a Wrecsam. 

Bydd canlyniadau'r astudiaeth hon yn helpu i ddangos y galw am y gwasanaeth hwn ac a yw'n gynaliadwy.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£6,300
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.3

Cyswllt:

Enw:
helen williams
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1