Astudiaeth llwybr aml-ddefnydd Trevor i Llangollen

Astudiaeth ddichonoldeb i sefydlu llwybr ami-ddefnyddiwr rhwng Trevor a Llangollen, gan ddefnyddio'r hen reilffordd. 

Llwybr wedi'i gostio gyda dyluniadau y gall y cyngor cymunedol wneud cais am arian pellach i roi'r prosiect ar waith.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£6,364
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
sarah jones
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1