Astudiaeth o Ddichonoldeb Masnachol Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Comisiynwyd astudiaeth o ddichonoldeb er mwyn pennur cyfleoedd masnachol, y gweithgareddau awyr agored a’r digwyddiadau mwyaf priodol i helpu i ddatblygu busnes a chyflogaeth yn Arfordir Treftadaeth Morgannwg.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£15,486
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Nicola Sumner-Smith
Rhif Ffôn:
01446 704707
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/working/Rural-Communities/Attractive-Vale.aspx

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts