Awyr Dywyll

Bydd y prosiect yw gweithion agos efor sector twristiaeth er mwyn arddangos sut gellir pecynu a chyflwyno astro dwristiaeth i ymwelwyr. Fel gyda prosiectau LEADER eraill y nod yw gweithion ddwys gyda nifer bychan o fusnesau cyn rhannur gwersi efo cynulleidfa ehangach. Bydd y gweithgaredd yn ceisio ail greu yr hyn sydd wedi ei wneud ym Mannau Brycheiniog ac yn Northumberland trwy: 1) Recriwtio, trwy alwad agored 10 busnes twristaidd syn frwd i gymeryd rhan yn y treial 2) Cynnal cyfres o weithdai a digwyddiadau, fydd yn cael eu ffilmio ir busnesau syn cymeryd rhan. 3) Prynu offer a deunyddiau Iw defnyddio gan y busnesau twristaidd.

 

 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£14,320
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ynys Môn
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Jackie Lewis
Rhif Ffôn:
01248 725716
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts