Be. Rhaglen Gymunedol

Nod ‘Academi Arweinyddiaeth Gymunedol Dyffryn Wysg’ yw cynnig cyfres o gyfleoedd hyfforddiant a datblygiad personol am gost isel neun rhad ac am ddim i bobl syn rhoi eu hamser eu hunain i gefnogiu cymunedau. Bydd mantais ychwanegol hefyd gyda’r academi o alluogi unigolion i ddatblygu eu sgiliau personol (gyda manteision cysylltiedig am gyflogaeth a’r economi lleol), ynghyd â chynnig manteision ir gymuned ehangach gan wella ansawdd arweinyddiaeth gymunedol.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£130,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Mark Lloyd
Rhif Ffôn:
01633 644865
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://www.valeofusk.org/

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1