Beicio yn y Fro

Archwilio lle dylem hyrwyddo beicio yn y Fro a’i botensial o ran twristiaeth

Mae’r prosiect wedi bod yn edrych ar ba fath o feicwyr rydym yn eu denu a’r hyn rydym yn ei gynnig iddynt. Rydym wedi canfod bod gennym lawer i’w gynnig i feicwyr ffordd, ond nid yw hynny’n wir ar gyfer beicwyr oddi ar y ffordd a theuluoedd.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£800
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Kaz van den Berg
Rhif Ffôn:
01446704799
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/working/Rural-Communities/Attractive-Vale.aspx

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1