Blorange SSSI Management Plan

Bydd Cynllun Rheoli Comin Blorens yn dwyn ynghyd gynllun gweithredu o feysydd sydd o flaenoriaeth ar gyfer datblygu cynaliadwy i roi ‘Statws Cadwraeth Ffafriol’ i'r ardal. Cyflawnir hyn trwy sicrhau bod y cynefinoedd y dynodwyd y safle ar eu cyfer yn sefydlog neu'n cynyddu o ran maint, bod y rhywogaethau nodweddiadol sy'n gysylltiedig â'r cynefin hefyd yn cyflawni ‘Statws Cadwraeth Ffafriol’

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£10,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Torfaen
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Nikki Williams
Rhif Ffôn:
01495 742147
Email project contact
Cyfryngau cymdeithasol:

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1