Busnes i Fusnes

Deall y cymorth B2B a gynigir ar hyn o bryd ym Mro Morgannwg, lle mae busnesau’n mynd i gael cymorth a beth maen nhw ei angen o hyn. Cyfle i greu catalog / presenoldeb ar-lein ar gyfer busnesau yn arddangos y cymorth B2B sydd ar gael.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£639
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Kaz Van Den Berg
Rhif Ffôn:
01446 704799
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/working/Rural-Communities/Business-Innovation/Business-Innovation-Laboratory.aspx

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1