Ceredigidol

Nod y prosiect yw i greu clipiau fideo i gryfhau a datblygu rhaglen hyfforddiant bresennol C.Ff. I i hyfforddi aelodau ac i ddatblygu eu sgiliau ymhellach. Bydd y cyfres o fideos yn canolbwyntio ar hyfforddi gwahanol agweddau fel rl y Cadeirydd; Ysgrifennydd; Trysorydd, hyfforddiant ar feirniadu stoc, amrywiaeth o grefftau gwledig a siarad cyhoeddus.

 

 

 

 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£28,475
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Cynnal y Cardi
Rhif Ffôn:
01545 572063
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://www.cynnalycardi.org.uk

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1