Clwb Car Cymunedol Edeyrnion

Astudiaeth beilot sy'n defnyddio cerbyd trydan ar gyfer cynllun clwb ceir i alluogi hunan-wytnwch, cefnogi byw'n annibynnol a gwella iechyd a lles i drigolion ardal Edeyrnion.

Nod y prosiect yw lleihau allyriadau CO2, ynysu gwledig a thlodi trwy wella mynediad at wasanaethau trwy ddarparu trafnidiaeth gymunedol hyblyg, fforddiadwy, gynaliadwy.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£55,762
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Adam Bishop
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1